Vila Mariana

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
06:15
Running Class
06:15
06:45
Running Class
06:15
06:45
06:30
07:00
Yoga
07:00
08:00
Bike Indoor
07:00
07:45
Yoga
07:00
08:00

Hiit
07:30
08:00
Bike Indoor
07:00
07:45
07:15
07:30
07:45
Alongamento
07:45
08:15
Alongamento
07:45
08:15
08:00
Bike Indoor
08:00
08:45
Bike Indoor
08:00
08:45
Bike Indoor
08:00
08:45
08:15
Pilates
08:15
09:00
Pilates
08:15
09:00
08:30
08:45
Abdominal
08:45
09:00
Abdominal
08:45
09:00
Abdominal
08:45
09:00
09:00
Jump
09:00
10:30

Alongamento
09:30
10:00
Body Pump
09:00
09:45
Treinamento Funcional
09:00
09:30
Body Pump
09:00
09:45
Jump
09:00
09:30
09:15
09:30
Alongamento
09:30
10:00
Alongamento
09:30
10:00
09:45
Treinamento Funcional
09:45
10:30

Abdominal
10:15
10:30
Treinamento Funcional
09:45
10:15
10:00
10:15
Abdominal
10:15
10:30
10:30
Yoga
10:30
11:30

Bike Indoor
11:00
11:45
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
Aula especial
11:45
12:30
12:00
12:15
12:30
Alongamento
12:30
13:00
12:45
14:30
Zumba
14:30
15:00
Zumba
14:30
15:00
Zumba
14:30
15:00
14:45
15:00
Hiit
15:00
15:30
Pilates
15:00
15:45
Pilates
15:00
15:45
Hiit
15:00
15:30
15:15
15:30
Bike Indoor
15:30
16:00
Bike Indoor
15:30
16:00
Bike Indoor
15:30
16:00
15:45
Localizada
15:45
16:30
Localizada
15:45
16:30
16:00
16:15
16:30
Alongamento
16:30
17:00
Alongamento
16:30
17:00
16:45
18:00
Jump
18:00
18:45
Step
18:00
18:30
Jump
18:00
18:45

Body Pump
18:30
19:15
18:15
18:30
Pilates
18:30
19:15
Pilates
18:30
19:15
18:45
Body Pump
18:45
19:30
Body Pump
18:45
19:30
19:00
19:15
Abdominal
19:15
19:30
Abdominal
19:15
19:30
19:30
Bike Indoor
19:30
20:15

Yoga
20:00
21:00
Treinamento Funcional
19:30
20:15
Hiit
19:30
20:00

Bike Indoor
19:30
20:15

Yoga
20:00
21:00
Treinamento Funcional
19:30
20:15
Bike Indoor
19:30
20:15
19:45
20:00
20:15
Running Class
20:15
20:45

Pilates
20:15
21:00
Running Class
20:15
20:45

Pilates
20:15
21:00
20:30
20:45
21:00
Jiu Jitsu
21:00
22:00
Muay Thai
21:00
22:00
Jiu Jitsu
21:00
22:00
Muay Thai
21:00
22:00
21:15
21:30
21:45

Segunda

 • Yoga
  07:00 - 08:00
 • Bike Indoor
  08:00 - 08:45
 • Abdominal
  08:45 - 09:00
 • Jump
  09:00 - 10:30
 • Alongamento
  09:30 - 10:00
 • Zumba
  14:30 - 15:00
 • Hiit
  15:00 - 15:30
 • Bike Indoor
  15:30 - 16:00
 • Jump
  18:00 - 18:45
 • Body Pump
  18:45 - 19:30
 • Bike Indoor
  19:30 - 20:15
 • Yoga
  20:00 - 21:00
 • Jiu Jitsu
  21:00 - 22:00

Terça

 • Running Class
  06:15 - 06:45
 • Bike Indoor
  07:00 - 07:45
 • Alongamento
  07:45 - 08:15
 • Pilates
  08:15 - 09:00
 • Body Pump
  09:00 - 09:45
 • Treinamento Funcional
  09:45 - 10:30
 • Abdominal
  10:15 - 10:30
 • Pilates
  15:00 - 15:45
 • Localizada
  15:45 - 16:30
 • Alongamento
  16:30 - 17:00
 • Pilates
  18:30 - 19:15
 • Abdominal
  19:15 - 19:30
 • Treinamento Funcional
  19:30 - 20:15
 • Running Class
  20:15 - 20:45
 • Pilates
  20:15 - 21:00
 • Muay Thai
  21:00 - 22:00

Quarta

 • Yoga
  07:00 - 08:00
 • Hiit
  07:30 - 08:00
 • Bike Indoor
  08:00 - 08:45
 • Abdominal
  08:45 - 09:00
 • Treinamento Funcional
  09:00 - 09:30
 • Alongamento
  09:30 - 10:00
 • Zumba
  14:30 - 15:00
 • Bike Indoor
  15:30 - 16:00
 • Step
  18:00 - 18:30
 • Body Pump
  18:45 - 19:30
 • Hiit
  19:30 - 20:00
 • Bike Indoor
  19:30 - 20:15
 • Yoga
  20:00 - 21:00
 • Jiu Jitsu
  21:00 - 22:00

Quinta

 • Running Class
  06:15 - 06:45
 • Bike Indoor
  07:00 - 07:45
 • Alongamento
  07:45 - 08:15
 • Pilates
  08:15 - 09:00
 • Body Pump
  09:00 - 09:45
 • Treinamento Funcional
  09:45 - 10:15
 • Abdominal
  10:15 - 10:30
 • Pilates
  15:00 - 15:45
 • Localizada
  15:45 - 16:30
 • Alongamento
  16:30 - 17:00
 • Pilates
  18:30 - 19:15
 • Abdominal
  19:15 - 19:30
 • Treinamento Funcional
  19:30 - 20:15
 • Running Class
  20:15 - 20:45
 • Pilates
  20:15 - 21:00
 • Muay Thai
  21:00 - 22:00

Sexta

 • Bike Indoor
  08:00 - 08:45
 • Abdominal
  08:45 - 09:00
 • Jump
  09:00 - 09:30
 • Alongamento
  09:30 - 10:00
 • Zumba
  14:30 - 15:00
 • Hiit
  15:00 - 15:30
 • Bike Indoor
  15:30 - 16:00
 • Jump
  18:00 - 18:45
 • Body Pump
  18:30 - 19:15
 • Bike Indoor
  19:30 - 20:15

Sábado

 • Yoga
  10:30 - 11:30
 • Bike Indoor
  11:00 - 11:45
 • Aula especial
  11:45 - 12:30
 • Alongamento
  12:30 - 13:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
07:30
Hiit
07:30
08:00
07:45
15:00
Hiit
15:00
15:30
Hiit
15:00
15:30
15:15
19:30
Hiit
19:30
20:00
19:45

Segunda

 • Hiit
  15:00 - 15:30

Quarta

 • Hiit
  07:30 - 08:00
 • Hiit
  19:30 - 20:00

Sexta

 • Hiit
  15:00 - 15:30
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
06:15
Running Class
06:15
06:45
Running Class
06:15
06:45
06:30
20:15
Running Class
20:15
20:45
Running Class
20:15
20:45
20:30

Terça

 • Running Class
  06:15 - 06:45
 • Running Class
  20:15 - 20:45

Quinta

 • Running Class
  06:15 - 06:45
 • Running Class
  20:15 - 20:45
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
07:00
Yoga
07:00
08:00
Yoga
07:00
08:00
07:15
07:30
07:45
10:30
Yoga
10:30
11:30
10:45
11:00
11:15
20:00
Yoga
20:00
21:00
Yoga
20:00
21:00
20:15
20:30
20:45

Segunda

 • Yoga
  07:00 - 08:00
 • Yoga
  20:00 - 21:00

Quarta

 • Yoga
  07:00 - 08:00
 • Yoga
  20:00 - 21:00

Sábado

 • Yoga
  10:30 - 11:30
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
09:00
Treinamento Funcional
09:00
09:30
09:15
09:45
Treinamento Funcional
09:45
10:30
Treinamento Funcional
09:45
10:15
10:00
10:15
19:30
Treinamento Funcional
19:30
20:15
Treinamento Funcional
19:30
20:15
19:45
20:00

Terça

 • Treinamento Funcional
  09:45 - 10:30
 • Treinamento Funcional
  19:30 - 20:15

Quarta

 • Treinamento Funcional
  09:00 - 09:30

Quinta

 • Treinamento Funcional
  09:45 - 10:15
 • Treinamento Funcional
  19:30 - 20:15
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
07:45
Alongamento
07:45
08:15
Alongamento
07:45
08:15
08:00
09:30
Alongamento
09:30
10:00
Alongamento
09:30
10:00
Alongamento
09:30
10:00
09:45
12:30
Alongamento
12:30
13:00
12:45
16:30
Alongamento
16:30
17:00
Alongamento
16:30
17:00
16:45

Segunda

 • Alongamento
  09:30 - 10:00

Terça

 • Alongamento
  07:45 - 08:15
 • Alongamento
  16:30 - 17:00

Quarta

 • Alongamento
  09:30 - 10:00

Quinta

 • Alongamento
  07:45 - 08:15
 • Alongamento
  16:30 - 17:00

Sexta

 • Alongamento
  09:30 - 10:00

Sábado

 • Alongamento
  12:30 - 13:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
07:00
Bike Indoor
07:00
07:45
Bike Indoor
07:00
07:45
07:15
07:30
08:00
Bike Indoor
08:00
08:45
Bike Indoor
08:00
08:45
Bike Indoor
08:00
08:45
08:15
08:30
11:00
Bike Indoor
11:00
11:45
11:15
11:30
15:30
Bike Indoor
15:30
16:00
Bike Indoor
15:30
16:00
Bike Indoor
15:30
16:00
15:45
19:30
Bike Indoor
19:30
20:15
Bike Indoor
19:30
20:15
Bike Indoor
19:30
20:15
19:45
20:00

Segunda

 • Bike Indoor
  08:00 - 08:45
 • Bike Indoor
  15:30 - 16:00
 • Bike Indoor
  19:30 - 20:15

Terça

 • Bike Indoor
  07:00 - 07:45

Quarta

 • Bike Indoor
  08:00 - 08:45
 • Bike Indoor
  15:30 - 16:00
 • Bike Indoor
  19:30 - 20:15

Quinta

 • Bike Indoor
  07:00 - 07:45

Sexta

 • Bike Indoor
  08:00 - 08:45
 • Bike Indoor
  15:30 - 16:00
 • Bike Indoor
  19:30 - 20:15

Sábado

 • Bike Indoor
  11:00 - 11:45
No aulas hours available!
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
08:15
Pilates
08:15
09:00
Pilates
08:15
09:00
08:30
08:45
15:00
Pilates
15:00
15:45
Pilates
15:00
15:45
15:15
15:30
18:30
Pilates
18:30
19:15
Pilates
18:30
19:15
18:45
19:00
20:15
Pilates
20:15
21:00
Pilates
20:15
21:00
20:30
20:45

Terça

 • Pilates
  08:15 - 09:00
 • Pilates
  15:00 - 15:45
 • Pilates
  18:30 - 19:15
 • Pilates
  20:15 - 21:00

Quinta

 • Pilates
  08:15 - 09:00
 • Pilates
  15:00 - 15:45
 • Pilates
  18:30 - 19:15
 • Pilates
  20:15 - 21:00
No aulas hours available!
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
18:00
Step
18:00
18:30
18:15

Quarta

 • Step
  18:00 - 18:30
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
09:00
Jump
09:00
10:30
Jump
09:00
09:30
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
18:00
Jump
18:00
18:45
Jump
18:00
18:45
18:15
18:30

Segunda

 • Jump
  09:00 - 10:30
 • Jump
  18:00 - 18:45

Sexta

 • Jump
  09:00 - 09:30
 • Jump
  18:00 - 18:45
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
08:45
Abdominal
08:45
09:00
Abdominal
08:45
09:00
Abdominal
08:45
09:00
10:15
Abdominal
10:15
10:30
Abdominal
10:15
10:30
19:15
Abdominal
19:15
19:30
Abdominal
19:15
19:30

Segunda

 • Abdominal
  08:45 - 09:00

Terça

 • Abdominal
  10:15 - 10:30
 • Abdominal
  19:15 - 19:30

Quarta

 • Abdominal
  08:45 - 09:00

Quinta

 • Abdominal
  10:15 - 10:30
 • Abdominal
  19:15 - 19:30

Sexta

 • Abdominal
  08:45 - 09:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
15:45
Localizada
15:45
16:30
Localizada
15:45
16:30
16:00
16:15

Terça

 • Localizada
  15:45 - 16:30

Quinta

 • Localizada
  15:45 - 16:30
No aulas hours available!
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
11:45
Aula especial
11:45
12:30
12:00
12:15

Sábado

 • Aula especial
  11:45 - 12:30
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
09:00
Body Pump
09:00
09:45
Body Pump
09:00
09:45
09:15
09:30
18:30
Body Pump
18:30
19:15
18:45
Body Pump
18:45
19:30
Body Pump
18:45
19:30
19:00
19:15

Segunda

 • Body Pump
  18:45 - 19:30

Terça

 • Body Pump
  09:00 - 09:45

Quarta

 • Body Pump
  18:45 - 19:30

Quinta

 • Body Pump
  09:00 - 09:45

Sexta

 • Body Pump
  18:30 - 19:15
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
14:30
Zumba
14:30
15:00
Zumba
14:30
15:00
Zumba
14:30
15:00
14:45

Segunda

 • Zumba
  14:30 - 15:00

Quarta

 • Zumba
  14:30 - 15:00

Sexta

 • Zumba
  14:30 - 15:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
21:00
Jiu Jitsu
21:00
22:00
Jiu Jitsu
21:00
22:00
21:15
21:30
21:45

Segunda

 • Jiu Jitsu
  21:00 - 22:00

Quarta

 • Jiu Jitsu
  21:00 - 22:00
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
21:00
Muay Thai
21:00
22:00
Muay Thai
21:00
22:00
21:15
21:30
21:45

Terça

 • Muay Thai
  21:00 - 22:00

Quinta

 • Muay Thai
  21:00 - 22:00
No aulas available!